BERITA SEKOLAH
GMT+8 11:55

Objektif Sekolah

SMK Seksyen 24(2) berusaha melahirkan pelajar yang:

  • Cemerlang dalam Kurikulum dan Kokurikulum
  • Berdisiplin, Berakhlak dan berkeupayaan menghadapi rintangan dan cabaran
  • Patuh kepada ajaran agama, ibubapa, guru dan nilai masyarakat
  • Mempunyai daya intelek, berdayasaing dan berketerampilan
  • Mempunyai perasaan sayang dan menghargai sekolah

2019 Powered By ICTSonic 3.0